Ўзбекистонда Инвестицион Муҳит Жозибадорлигини Ошириш Борасида Илғор Хорижий Тажрибалардан Фойдаланиш Йўллари

Зайниддинов Руҳиддин Хусниддин ўғли ТДИУ Жаҳон иқтисодиёти кафедраси ассистенти E-mail: [email protected] Аннотация: Мазкур мақолада иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб  қилишда инвестицион

Read more

Россия Федерациясининг Макроиқтисодий Кўрсаткичлари Таҳлили

Нурмуҳамедов Абдижаббор Юнусович Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Банк иши” кафедраси катта ўқитувчиси E-mail: [email protected] Давлатов Элёр Бозорбой ўғли Тошкент давлат

Read more

Иқтисодиётни Модернизациялаш Жараёнининг Ишчи Кучини Такрор Ишлаб Чиқаришга Таъсири

Мамарахимов Бекзод Эркинович,Тошкент давлат иқтисодиёт университети“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси доценти, и.ф.н.E-mail: [email protected] Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётни модернизациялаш жараёни, унинг ишчи кучини

Read more

Интеллектуал Меҳнатни Ривожланиши Аёлларни Иш Билан Бандлигига Таъсири

Ирматова Азиза Бахрамовна Тошкент давлат иқтисодиёт университети докторанти (DSc), и.ф.н. E-mail: [email protected] Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда аёлларни интеллектуал меҳнат билан банд

Read more