Иқтисодиётни Модернизациялаш Жараёнининг Ишчи Кучини Такрор Ишлаб Чиқаришга Таъсири

Мамарахимов Бекзод Эркинович,Тошкент давлат иқтисодиёт университети“Иқтисодиёт назарияси” кафедраси доценти, и.ф.н.E-mail: bekzod.82@mail.ru Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётни модернизациялаш жараёни, унинг ишчи кучини

Read more